More than sensors+automation
Search

Service la fața locului

Pentru asigurarea unei funcționări optime!

Our power spectrum

  • configurarea de către specialiștii noștri
  • stabilirea competentă a parametrilor dispozitivelor/modulelor
  • punerea în funcțiune cf. protocolului
  • arhivarea parametrilor existenți în computerul dvs. cu ajutorul programului de setup JUMO
  • instruirea personalului dvs.

Your advantages

  • remedierea rapidă a defecțiunilor mașinii dvs.
  • costuri reduse, întrucât utilizatorul nu are de a face cu optimizarea dispozitivelor/modulelor
  • reducerea cheltuielilor cu documentația
  • nu sunt necesare cunoștințe speciale
  • fără investiții în echipamente de testare