More than sensors+automation
Search

JUMO tecLine Cl2, senzor pentru clor liber (202630)

Features

  • principiul cu 2 sau 3 electrozi
  • calibrare simplă
  • compensare de temperatură integrată
  • sistem de măsură fiabil

Applications

  • dezinfecţia apei potabile
  • dezinfecţia bazinelor de înot

Description

Senzorul amperometric, acoperit cu membrană este utilizat pentru măsurarea concentraţiei de clor liber (de ex. în apa potabilă, din bazinele de înot, de proces şi de răcire) .
Cu senzorul pentru clor liber pot fi măsurați următorii compuşi anorganici ai clorului : clor gazos (Cl2), clor obţinut electrolitic, hipoclorit de sodiu (NaOCl),hipoclorit de calciu (Ca(OCl)2) sau clorură de var(Ca(OCl)Cl).
Senzorii nu sunt adecvaţi verificării absenței clorului liber.
Electronica integrată în senzor pune la dispoziţie un semnal 4...20 mA compensat cu temperatura. Calibrarea se face cu ajutorului aparatului la care este conectat senzorul (afişor,regulator,înregistrator, SPS, etc.).
Senzorii pot fi conectaţi direct la un afişor sau regulator adecvat.
Afişorul/regulatorul JUMO dTRANS AS 02 (pagina de catalog 202553) resp. JUMO AQUIS 500 AS (pagina de catalog 202568) este adecvat în deosebi la combinația cu acești senzori. Asigură tensiunea de alimentare necesară a senzorilor şi permit calibrarea simplă a sistemului de măsură.

Documentation
Broschüre

Other interesting products